196 Megtekintés 5 Perc

Beszédtöredékek a halálról / Szív

Fragments on death / Heart

Stark Istvánnak

Azt mondják, a sötétség tapintható.
Azt mondják, körülölel.
Hogy a szív nem állat.
Hogy néha meg-megáll.

A gyerekszobában éjjel a szuszogás az, ami megöleli a sötétet.
Mielőtt belépnék, már behálózza a fülemet, a mellkasomat.
A szívemet.
Minden pórusomba befér.
A szuszogás tapintható,
és a lélegzés az egyetlen biztos pont a világban.

***

A szívizom nem függ az akaratunktól.
Pumpál.
Nem irányítjuk a mozgását. Együtt dolgozunk vele.
A szív csapatjátékos, bár nem mindig simulékony.­­

***

Pumpálja testünket, amíg bírja.
Néha meg-megáll.
Majd nem hajlandó tovább menni velünk.­­­

***

A szívet és a szerelmet, azt mondják,
nem irányítjuk.
Nem mi pumpáljuk a szeretetet,
a szeretet pumpál minket.

­­***

A test: szeretet.
Az életé.
A szív pumpálja az erekbe a szeretetmolekulákat.
Minden molekula egy üzenet,
amely az erek pókhálózatán keresztüljutva
különféle kémiai reakciók során
jelentésmódosulásokon esik át.
Ezért nem értjük a szeretetet.
Csak történik velünk.

***

A téli fák puszta ágainak, gallyainak szövedéke érhálózat az égben.
A légen keresztül kapcsolódnak össze,
mint ahogy a gyökerek fonódnak a földben.
Az élő testek érhálói a szeretet közvetítőútján
kapcsolódnak össze.
Evangéliumi bioszféra.

***

A kereszt a hálózatáról leválasztott fa,
amely Krisztus által válik új, élő világgá.
A halott fát átrendezi a vér.

***

A sötét nem a fény hiánya, a gyűlölet nem a szereteté,
a sírás nem a nevetésé, a háború nem a békéé.
A gyerekszoba sötétségét belső fénnyel tölti
meg a lélegzés.

***

A fa benne áll a földben és égben.
A szív a testben és a lélekben.
A lélegzet az életben és a halálban.
Krisztus a világon inneniben és túliban.

***

József Lapis
Fragments on death
Heart
To István Stark

They say that darkness is tactile.
They say it enfolds.
That the heart is not a beast.
That it stops once in a while.

In the children’s room at night it’s the breathing that embraces darkness.
Before I even enter it entangles my ears, my chest.
My heart.
Fitting into my every pore.
Snuffling’s tactile,
And  breath the only safe spot in the world.

***

The heart muscle’s beyond our control.
It pumps.
Its movements are involuntary. We work together.
The heart’s a team player, though far from pliant.

***

It pumps our bodies , while it can.
It stops once in a while.
And then refuses to go on with us.

***

Love and the heart, as it is said,
Are not to be controlled.
We aren’t pumping love,
But love is pumping us.

***

A body is love.
Of life.
The heart pumps molecules of love into the veins.
Each molecule’s a message,
And passing through the network of the veins
A series of chemical reactions result
In changing their meanings.
That’s why we don’t understand about love.
It just happens to us.

***

Bare branches, twigs of winter trees are veins that net the sky.
They link up through the air,
The way roots intertwine within the earth.
Circulatory systems of the living link together
Connecting through love.
Evangelical biosphere.

***

The cross is wood that’s cleft from its network,
Becoming a new living world through Christ.
Dead wood that’s been reorganized by blood.

***

Darkness is not a lack of light, nor hatred lack of love,
Nor crying lack of laughter, nor is war a lack of peace.
The darkness of the children’s room fills up with inner light
From breathing.

***

Trees rooted in the earth and sky.
Hearts in body and soul.
Breath in life and death both.
Christ in the world and beyond.

Danyi Dániel fordítása

Sárospatakon született 1981-ben. 2006-ban magyar-angol szakon végzett Debrecenben, 2010-től a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének tanársegédje. Megszűnéséig a Debreceni Disputa szerkesztője volt, jelenleg a Zempléni Múzsának és az Alföld szépirodalmi rovatának szerkesztője. A debreceni LÉK irodalmi kör tagja. Verseit, novelláit közölte a Spanyolnátha, a Parnasszus, az Új Holnap, a Zempléni Múzsa, a Légyott, az Alföld, az Irodalmi Jelen, a Palócföld és az Új Forrás, a Műút.