189 Megtekintés 4 Perc

Reformkori anziksz

Garay Jánost 1842-ben választotta
tagjai közé a Kisfaludy Társaság
meghalt Stendhal világra jött Mallarmé
Tompa Mihály sárospataki kollégistának
addigra megjelent Romos váromladékon
című románca az Athenaeum hasábjain
Baudelaire megismeri Jeanne Duvalt
a Lánchíd alapkőletételén mindketten
Petőfivel együtt igyekeztek Toldy Ferenc
figyelmét szellemes megjegyzésekkel
magukra felhívni nagy volt a tülekedés
lapalapításra köttetett szövetségek
üzleti viták érdekházasságok viszályok
a Plebeiant szerkesztő Whitman verselni fog
a Regélőnél most bizonytalanok a kilátások
de gyere el hozzánk Szegzárdra öcsém
az ottan igazi bor nem ilyen-olyan tabáni
Virginia köhög Poe is elkezd inni
fel van vizezve a szakramentumát

hajnalban amíg az ihlet tartott indultak
megörökíteni hogy` épül a Pollack Mihály
által tervezett Vármegyeház mintájára
a Tormay-féle később kettényíló városháza
a Béla téren hogyan prosperál a Világban
és a Regélőben ünnepelt Tolnai Védegylet
amelyet a bonyhádi Perczel Mór szorgalmazott
és a Tolnai Szeder-Selyem Egylet eperfái 50 holdon

bírják-e az ártéri lápot
rácok vagy tótok
a sárvízi molnárok
a képzeletnek dús mezején
németek vagy magyarok

királyi joggal az obsitosok 
kiknek száma ekkor 41

valóban halált okoznak-e 
Bun János gyógyszerei
ütik-e még a vásárban 

a zsidókat a hajdúk
hogyan él 1000 paraszt 500 zsellér
a Bartinában Kis-Bödőben Lisztesben
századokkal vénül a világ
és időnként más-más képet ölt
kint a Remetén vagy a Baktában vagy
a Kálvária-domb alatt

Paradicsompusztán
kert áll a városon kívül

komor sötét
lehullt gyümölcs lehullt virág
benn szerteszét
bizonytalanok a kilátások
szóval pap leszel
mint édes öcsém

nincs a földnek még virága
a hazán az átok súlya nagy
zsarnok ül a hősi nép nyakán
düh és elkeserültség lelkedben
s tűr sok évig tűr a hősi nép
örökváltságra választójogra várva
sóváron a költő is föltekint
csak én maradtam díjtalan megint
lófasz lesz itt nem polgári demokrácia
választhatsz melankólia hipochondria
papnak mész ha rám hallgatsz
fiskálisnak vagy szolgabírónak
ritkán és csak versben hősködsz
sötét enyészet néma éjjelében
undok barna eb képében
mid van mi még mi lelkesíthet

1977-ben született Pécsen, itt végezte tanulmányait, itt dolgozik. A PTE adjunktusa, a Holdkatlan és az Acta Romanica Quinqueecclesiensis szerkesztője. Irodalmi, filozófiai tanulmányai, irodalomkritikái és versei különböző hazai és külföldi fórumokon jelentek meg. Önálló kötetei: Egyén és közösség (2009); A relativitás irodalma (2013).