Versre hívás

Lehull a dombról rögtönítélő
bíróságunk triumvirátusa.
Ahol közös a látvány,
a lak mindannyiszor megterem.
Mi úgy legelészünk rigótestű düledékén,
mint erdőt szomjazó úri muri. Szavak