Rajzok, szépírások

Földpadlóra tettem le először a kezem, ahol teknőágyam volt, ökörszem-ablakok néztek velem farkasszemet. Szénaillatú, dohos padlásunkon szőttem jövőmről villódzó meséket. Szemmel összefogtam az élet fényeit, kínjait, bánatát. Felnőttem kilencedik gyerekként. Magamat emésztve kezeim közt fogyatkozik reményem.